25 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 1 0 Αποθέματα
25-00 ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2 0 Αποθέματα
25-00-00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 3 0 Αποθέματα
25-00-00-0000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 4 1 Αποθέματα
25-00-10 ΑΓΟΡΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 3 0 Αποθέματα
25-00-10-0000 ΑΓΟΡΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-00-10-0009 ΑΓΟΡΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-00-10-0019 ΑΓΟΡΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-00-15 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 3 0 Αποθέματα
25-00-15-0000 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-00-15-0009 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-00-15-0019 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-00-18 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 3 0 Αποθέματα
25-00-18-0000 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-00-18-0009 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-00-18-0019 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-01 ΛΙΓΝΙΤΗΣ 2 0 Αποθέματα
25-01-00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΙΓΝΙΤΗ 3 0 Αποθέματα
25-01-00-0000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΙΓΝΙΤΗ 4 1 Αποθέματα
25-01-10 ΑΓΟΡΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ 3 0 Αποθέματα
25-01-10-0000 ΑΓΟΡΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-01-10-0019 ΑΓΟΡΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-01-15 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ 3 0 Αποθέματα
25-01-15-0000 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-01-15-0019 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-01-18 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ 3 0 Αποθέματα
25-01-18-0000 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-01-18-0019 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-02 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2 0 Αποθέματα
25-02-00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 3 0 Αποθέματα
25-02-00-0000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 4 1 Αποθέματα
25-02-10 ΑΓΟΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 3 0 Αποθέματα
25-02-10-0000 ΑΓΟΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-02-10-0019 ΑΓΟΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-02-15 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 3 0 Αποθέματα
25-02-15-0000 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-02-15-0019 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-02-18 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 3 0 Αποθέματα
25-02-18-0000 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-02-18-0019 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-03 MAZOYT 2 0 Αποθέματα
25-03-00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΑΖΟΥΤ 3 0 Αποθέματα
25-03-00-0000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΑΖΟΥΤ 4 1 Αποθέματα
25-03-10 ΑΓΟΡΕΣ ΜΑΖΟΥΤ 3 0 Αποθέματα
25-03-10-0000 ΑΓΟΡΕΣ ΜΑΖΟΥΤ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-03-10-0019 ΑΓΟΡΕΣ ΜΑΖΟΥΤ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-03-15 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΑΖΟΥΤ 3 0 Αποθέματα
25-03-15-0000 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΑΖΟΥΤ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-03-15-0019 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΑΖΟΥΤ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-03-18 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΑΖΟΥΤ 3 0 Αποθέματα
25-03-18-0000 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΑΖΟΥΤ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-03-18-0019 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΑΖΟΥΤ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-90 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 2 0 Αποθέματα
25-90-00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3 0 Αποθέματα
25-90-00-0000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 4 1 Αποθέματα
25-90-10 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) 3 0 Αποθέματα
25-90-10-0000 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-90-10-0009 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-90-10-0019 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-90-15 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) 3 0 Αποθέματα
25-90-15-0000 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-90-15-0009 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-90-15-0019 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-90-18 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) 3 0 Αποθέματα
25-90-18-0000 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-90-18-0009 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-90-18-0019 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-90-20 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) 3 0 Αποθέματα
25-90-20-0000 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) 4 1 Αποθέματα
25-90-29 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ 3 0 Αποθέματα
25-90-29-0000 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-90-29-0009 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-90-29-0019 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-90-30 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ) 3 0 Αποθέματα
25-90-30-0000 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ) 4 1 Αποθέματα
25-90-39 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 3 0 Αποθέματα
25-90-39-0000 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-90-39-0009 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕ 9% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα
25-90-39-0019 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Αποθέματα