Υποβολή ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 12/2017 για ασφαλισμένους τ. ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Ανακοίνωση

29 Ιαν 2018 - 09:25

Picture 0 for Υποβολή ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 12/2017 για ασφαλισμένους τ. ΕΤΑΠ ΜΜΕ
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2018
 


Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι οι επιχειρήσεις που απασχολούν μισθωτούς οι οποίοι από 1/12/2017 υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, για κλάδους επικουρικού, ασθένειας και πρόνοιας, βάσει των διατάξεων του αρθ. 20 του Ν.4498/17, ΦΕΚ 172/Α/16/11/2017, θα πρέπει να υποβάλλουν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μισθολογικής περιόδου 12/2017 με τα ίδια Πακέτα Κάλυψης που υπέβαλλαν έως 30/11/2017.Θα ακολουθήσει σχετική οδηγία για την εφαρμογή των νέων διατάξεων.