Οι φοροεισπρακτικοί στόχοι του υπουργείου Οικονομικών για το 2018

Πόσα υπολογίζει ότι θα εισπράξει το κράτος

13 Φεβ 2018 - 08:52

Picture 0 for Οι φοροεισπρακτικοί στόχοι του υπουργείου Οικονομικών για το 2018

Του Γιώργου Λαμπίρη

 

Στην είσπραξη συνολικά 48 δισ. ευρώ από φόρους στοχεύει για το 2018 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στο συγκεκριμένο ποσό έχει στοχοθετηθεί η είσπραξη 20 δισ. από άμεσους φόρους και 27 δισ. από έμμεσους φόρους.

 

Σύμφωνα με το στόχο που έχει τεθεί η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη 13 δισ. από τη φορολογία εισοδήματος, 3,3 δισ.  από φόρο στην περιουσία, 1,7 δισ. άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. και λοιποί άμεσοι φόροι 2,3 δισ. ευρώ.

 

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ υπολογίζει ότι θα εισπράξει από έμμεσους φόρους, 16,4 δισ. ευρώ, ΦΠΑ 15,8 δισ. ευρώ, λοιπούς φόρους συναλλαγών 596 εκατ. ευρώ, φόρους κατανάλωσης 9,7 δισ. ευρώ, έμμεσους φόρους Π.Ο.Ε. 851  εκατ. ευρώ και λοιπούς έμμεσους φόρους 392 εκατ. ευρώ.

 

Πότε καθίστανται οριστικά τα ποσά που έχουν εισπραχθεί

 

Τα συγκεκριμένα ποσά θα είναι οριστικά, εφόσον πραγματοποιηθεί η προσωρινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των φορολογικών εσόδων της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τον Απρίλιο του 2019.  Για αναπροσαρμογές των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την οριστική ανακοίνωση, τον Οκτώβριο του 2019, γίνεται συμψηφισμός με τους στόχους της επόμενης χρονιάς.

 

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το μέτρο σύγκρισης για την επίτευξη των στόχων αυτών, είναι τα οικονομικά μεγέθη που περιλαμβάνονται στο οριστικό δελτίο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του κράτους. Το οριστικό δελτίο εκδίδεται από τη διεύθυνση προϋπολογισμού του γενικού λογιστηρίου του κράτους και δημοσιεύεται στο site του υπουργείου Οικονομικών.