ΕΝΦΙΑ: Ποιος απόφασίζει και πώς για την απαλλαγή στους πυρόπληκτους

Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

14 Σεπ 2018 - 09:00

Picture 0 for ΕΝΦΙΑ: Ποιος απόφασίζει και πώς για την απαλλαγή στους πυρόπληκτους

 

Του Γιώργου Λαμπίρη

 

Επιπλέον διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση απαλλαγών για όσους έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θυμίζουμε ότι προς αυτή την κατεύθυνση και με στόχο την οικονομική ανακούφιση των πληγέντων, είχαν εκδοθεί δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου με αριθμό Α’138 και Α’ 149, βάσει τον οποίων προβλέπεται η χορήγηση απαλλαγής για τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

 

Ο τελικός λόγος στον προϊστάμενο της ΔΟΥ

 

Όπως προκύπτει από τις διευκρινίσεις τις ΑΑΔΕ, αυτός που έχει τον τελικό λόγο για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, που εξέδωσε αρχικά τη δήλωση ΕΝΦΙΑ.

 

Ο δικαιούχοι της απαλλαγής, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον προϊστάμενο της ΔΟΥ, κατά τα πρότυπα του υποδείγματος 1Α στην ΠΟΛ 1200 του 2017. Το συγκεκριμένο έγγραφο – αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση των αρμόδιων δημοσίων αρχών, από την οποία θα προκύπτει ότι η περιοχή στην οποία ανήκει το ακίνητο, έχει κυρηχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στην ίδια βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση και το είδος του ακινήτου που έχει υποστεί ζημιές, καθώς και ότι έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά ή έχει κριθεί κατεδαφιστέο ή ότι επισκευάζεται αλλά έχει υποστεί ζημιές, που το καθιστούν ακατάλληλο για κατοικία.

 

Τι συμβαίνει εάν εγκριθεί η αίτηση

 

Στην περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, τότε εκδίδεται νέα δήλωση ΕΝΦΙΑ – πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου.

 

Τι συμβαίνει εάν απορριφθεί η αίτηση

 

Εάν όμως η αίτηση απορριφθεί, τότε εκδίδεται πράξη απόρριψης και ενημερώνεται με αποδεικτικά στοιχεία για τους λόγους της απόρριψης ο φορολογούμενος.